גלגלי עציון


הסעות - הובלות - משלוחים
השכרת רכב הובלות
הסעה לנתב"ג
שרות פנימי באפרת ובגוש
שכפ"צים לנוסים ולהשכרה
רכבים ממוגני ירי

ןויצע ילגלג םע ןוחטבב עס
993-1932,   (050) 593-1932 :לטBack to the GushPhon