בראשית - בגדי מעצבים וכובעים יפים


מכירה קבועה בימי שישי בין השעות 03:9 עד 03:21
רח' נצח ירושלים 65, אפרת

ניתן לתאם במשך השבוע

לאירזע ילרוא
993-3234  (054) 493-3234 :לטBack to the GushPhon